Digitalni tisak · Grafički i web dizajn · Osvjetljavanje tiskarskih ploča (CTP) · Pečati i graviranje · Natpisi i reklame · Oslikavanje vozila · Časopisi · Knjige · Zagonetaštvo · Karikature
 
suncokret
 
samo po cvor.hr po cijelom HR web-u

Ovim putem naručujem
---------------------------
12 brojeva Ribiča & riba po cijeni od 153 kn
24 broja Osmosmjerke po cijeni od 271 kn

---------------------------

Ime i prezime
Mjesto  
Adresa  
Telefon  
E-mail     
---------------------------

  Uplatu izvršiti na broj žiro-računa 2402006-1100002081

Osobe iz inozemstva uplatu izvršiti na devizni žiro-račun 7001-03948897. U tom slučaju cijena za Ribiče & ribe je 60 €.
Po primitku Vaše narudžbe kontaktirati ćemo Vas na telefon i potvrditi primljene podatke.
ČVOR Bjelovar

 
 
Poruka


 
Nakladničko i trgovačko d.o.o / 43000 Bjelovar, Matice hrvatske 43